Gå tilbake til:
Du er her:

Næringsfaglig vurdering

En næringsfaglig vurdering er en objektiv vurdering av realismen i forretningsideen din, og om den kan antas å gjøre deg selvforsørget.

En næringsfaglig vurdering skal foreligge dersom du skal søke om å få beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger hos NAV mens du etablerer din egen bedrift.

Søknad hentes på www.nav.no under: Finn skjemaer -> Starte egen bedrift.

Ta kontakt med NAV Hordaland Markedsavdeling Nav.hordaland.etablering@nav.no for ytterligere informasjon.