Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen – en aktiv fairtradeby og et forbilde for etisk og rettferdig handel

Næringslivet globaliseres og vi handler fra hele verden. Handel bidrar til viktige samfunnsverdier. Samtidig møter både kommunen og næringslivet i Bergen på utfordringer knyttet til alt fra uanstendige arbeidsforhold og korrupsjon, til ødeleggelser for lokalsamfunn og miljø.

Thomas Bryde, næringsrådgiver etisk og rettferdig handel. Byrådsavdeling for klima, kultur og næring E-post: thomas.bryde@bergen.kommune.no Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 73 25
Det er en økende bevissthet rundt næringslivets påvirkning, og dermed også hvilket ansvar og muligheter som følger med. Mange tar her en aktiv rolle og i Bergen er det flere selskaper og organisasjoner som er opptatt av dette. Som offentlig aktør har kommunen et særlig ansvar. Bergen kommune er medlem av Initiativ for etisk handel og Transparency International Norge, og setter fokus på etiske anskaffelser, grønn næringsutvikling, og arbeid med korrupsjon, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Bergen kommune vil bringe dette arbeidet videre. Strategi for etisk og rettferdig handel ser på ansvar, muligheter og samarbeid for bærekraftig næringsutvikling i Bergen. Ved å samle ressurser og mennesker vil kommunen legge til rette for en aktiv fairtradeby. Det vil også styrke lokalt næringsliv som er avhengig av omgivelsene de investerer i og handler med. Å ta hensyn til samfunn og miljø, vil derfor skape nye muligheter for selskaper, også i framtiden. Strategien støtter opp under kommunens bærekraft- og næringspolitikk, våre forpliktelser for FNs bærekraftsmål og prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Den har en kombinasjon av mål og virkemidler under fire satsingsområder.

1. Bergen – en aktiv fairtradeby. Bergen kommune vil arbeide for å oppnå Fairtrade-status. En slik status vil legge grunnlag for å fremme etisk og rettferdig handel internt i kommunen, i næringslivet og overfor byens innbyggere.

2. Ansvar – respekt for menneskerettigheter. Bergen kommune vil respektere menneskerettighetene gjennom egen handel, og samtidig øke forståelsen og kunnskapen om næringslivets ansvar.

3. Muligheter – ansvarlig næringsutvikling. Bergen kommune vil skape muligheter for innovasjon og stimulere byens næringsliv til å ta et aktivt ansvar gjennom ulike tilskuddsordninger.

4. Samarbeid – internt og eksternt. Bergen kommune vil samle ressurser og skape et aktivt og bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel i Bergen.