Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss - Næringsseksjonen

Næringsseksjonen har det primære ansvaret for å legge til rette for næringsutvikling i Bergen kommune.

Som pådriver for et innovativt og bærekraftig næringsliv i Bergen sørger vi for å bygge regionalt omdømme, tilrettelegge for flere arbeidsplasser, innovasjon, gründerskap og utvikling av nettverksorganisasjoner og næringsklynger.

Bergen kommune har en sentral rolle og kan bidra betydelig til den nødvendige grønne og digitale omstillingen av næringslivet i Bergen. Dette gjør vi gjennom å forsterke omdømmet til regionen og legge til rette for økt innovasjon og innovasjon. Hovedvekten er å utvikle nettverksorganisasjoner og næringsklynger.

Dette er de mest aktuelle fokusområdene for næringsutvikling i Bergen som skal bidra til en grønn og bærekraftig utvikling:

  • Innovasjon: Stimulere innovasjonsprosessene i og mellom næringene.
  • Attraktivitet: Styrke regionalt omdømme og realisere «Havbyen Bergen».
  • Kompetanse: Forsterke samarbeidet mellom utdanning og næringsliv.
  • Samarbeid: Bidra til å øke samhandlingen mellom næringsklynger og nettverk.

Næringsseksjonen har også ansvaret for å følge opp Kontor for skjenkesaker.