RSS

Skolens planer

Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for Nattland oppveksttun - skole

Leksepraksis ved Nattland oppveksttun

Etter innspill fra elevrådet på ungdomstrinnet har det vært arbeidet med å forbedre skolens leksepraksis. Arbeidet har munnet ut i felles retningslinjer som innføres dette skoleåret.