Gå tilbake til:
Du er her:

Hjertesone - Tryggere skolevei

På figuren er det markert et gult område utenfor skolens hovedinngang, dette er hjertesonen ved NOT. Hver morgen går ca 500 barn gjennom hjertesonen rett før skolestart.

For barnas sikkerhet, må biltrafikken reduseres i hjertesonen.

Gå til skolen!

Soner
Barn som kjørers til skolen skal slippes av i rød drop-sone
Bilde: undefined

Skolen anbefaler at elevene går til og fra skolen. 

Skolen anbefaler førsteklasseforeldre å arrangere gå grupper. 

Fra oktober til mars: Husk refleks!

Om å kjøre bil til skolen

Det er alle foreldres ansvar å redusere biltrafikken i hjertesonen.

IKKE kjør bil inn i hjertesonen når du skal levere barn på NOT. 

Slipp barnet ditt av i drop-sonen (merket med rødt.  Vi gjør oppmerksom på at elever IKKE skal slippes av ved innkjørselen til parkeringsplassen. 

Korttidsparkering er kun tillat på merkede plasser øverst på parkeringsplassen. 

Om å sykle til skolen

Det er foreldrene som bestemmer om barnet får lov til å sykle til skolen. 

NOT og FAU stiller seg bak anbefalinger fra Trygg trafikk om sykling til skolen først som 10-11 åring. 

Det er ikke lov å sykle ned skolebakken (markert med blått)

droppsone
droppsone