Gå tilbake til:
Du er her:

Leksepraksis ved Nattland oppveksttun

Etter innspill fra elevrådet på ungdomstrinnet har det vært arbeidet med å forbedre skolens leksepraksis. Arbeidet har munnet ut i felles retningslinjer som innføres dette skoleåret.