Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

Besøk Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) for mer informasjon om FAU.  

E-post til FAU ved Nattland: fau.nattlandskole@gmail.com

Her finner du informasjon fra FAU ved Nattland oppveksttun:

Innkalling til FAU-møter

Referat fra FAU-møter

Årshjul for FAU

Kontaktinformasjon

Fritidstilbud

Andre nyttige lenker

 

 

 

Her finner du innkallinger og referat fra FAU-møter:

Årshjul FAU

Innkalling 16.11.21

Referat 23.09.21

Innkalling 23.09.21