Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til 1.trinn

Her finner du informasjon angående 1.trinn fra høsten

 

Fleksible areal:

På Nattland oppveksttun har vi fleksible areal. Det vil si at det ikke eksisterer klasser. Barna blir delt i kontaktlærergrupper, men barna blir delt i andre grupper i undervisning utover skoleåret. Undervisningsmetoden stasjonsundervisning blir mye brukt, og her er hele trinnet sammen, og barna er delt i mindre grupper per stasjon (4-5 elever). Elevene er sammen på tvers av gruppene i løpet av dagen. Hele trinnet spiser sammen i den store basen, og har alltid friminutt sammen, samt uteskole. Vi har mange hensyn å ta, og lager grupper som vil være til det beste for barna og læringsmiljøet. 

SFO:

Det er fremdeles ikke mulig å søke SFO-plass. Det vil bli gratis SFO for alle førsteklassinger. Full plass vil koste 580kr i måneden. Måltid kommer i tillegg. Lokale vedtekter finner dere på hjemmesiden, under fanen SFO. Mer informasjon kommer så snart det åpnes for søknader.

Besøksdag: 

Da vi ikke har mottatt alle innskrivingsbrev, har vi ennå ikke fullstendige elevlister. I forhold til invitasjon til besøksdag 1. juni, må vi vente med å sende ut invitasjon til den enkelte elev til listene er fullstendige.