Gå tilbake til:
Du er her:

Ny digital løsning for kommunikasjon mellom hjem og skole fra 9. juni

Vigilo er et digitalt oppvekstadministrativt system som er i bruk i Bergen Kommune. Fra 9. juni åpner vi endelig også den tilhørende kommunikasjonsløsningen, som de siste årene har vært videreutviklet for å tilfredsstille våre krav til personvern og informasjonssikkerhet. 

Tidligere har kommunikasjon gått i ulike kanaler, blant annet via ranselpost, e-post og SMS. Når Bergen Kommune nå tar i bruk Vigilo sin kommunikasjonsløsning mellom hjem og barnehage, skole og SFO får vi en tryggere, enklere og mer effektiv måte å kommunisere på, både for deg som forelder/foresatt, men også for ansatte.

Dette kan du og skolen bruke Vigilo til 

Vigilo brukes til å dele praktisk informasjon mellom deg og skolen. Skolen og SFO vil sende meldinger, kunngjøringer og nyheter til deg i Vigilo. Tilsvarende brukes Vigilo når du gir skriftlige beskjeder, melder fravær eller svarer på meldinger fra skolen og SFO. Personsensitiv informasjon skal ikke sendes i Vigilo. Slike saker må tas opp muntlig, eller du kan bruke kontaktskjemaet på skolens nettside. 

Informasjon om oppstart

 Fra 9. juni er kommunikasjonsmodulen åpen for foresatte. Samme dato vil dere få informasjon om hvordan du kan laste ned Vigiloappen, hvordan du enkelt kan logge inn og hvordan du kan benytte deg av de forskjellige funksjonene for en enkel og trygg kommunikasjon med skolen. 

Universell utforming for synshemmede 

Synshemmede kan dessverre oppleve enkelte mangler i Vigilo. Dette arbeider vi med å utbedre.