Gå tilbake til:
Du er her:

Opplæring hjemme

Som resten av landets skoler og barnehager har også Nattland oppveksttun vært stengt på grunn av korona siden fredag 13. mars.

Opplæringen hjemme er i full gang på alle trinn, men det er selvsagt en krevende situasjon både for elever, foresatte og lærere. Fra skolens side planlegger vi at alle våre elever skal få skolearbeid å arbeide med hjemme som er tilpasset alder både i vanskelighetsgrad og mengde, og at det er forståelig hva som er forventet fra dag til dag. Vi tilstreber regelmessig dialog mellom lærere og elever, særlig ved bruk av digitale verktøy. Ta gjerne kontakt med lærerne hvis noe er uklart eller om dere ønsker hjelp og veiledning. Vi vil oppfordre til å lage en god struktur på skoledagen hjemme slik at elevene vet når det skal arbeides med skolearbeid og når det er fritid. Gjennom godt samarbeid tror vi at dagene kan utnyttes på en god måte til det beste for våre elever og deres læring. Takk til dere alle for den godvilje og positive innstillingen vi opplever og lykke til med læringsarbeidet hjemme!

Beste hilsener fra rektor

Kjetil Damm