Gå tilbake til:
Du er her:

Smittesituasjon på Nattland oppveksttun

Etterhvert som vi får beskjed om at elever er definert som nærkontakter oppdaterer vi det her.

Vi oppfordrer foresatte til å ta kontakt med skolen om deres barn får påvist smitte ved hjemmetest eller PCR-test. 

Oppdateringer: 

 • 21.01.22: elever på 3. trinn  er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 20.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Det er ikke pålagt karantene. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg med hurtigtest eller PCR-test 3 og 5 døgn etter nærkontakten.
 • 16.01.22: Elever i 10A  er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 14.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Det er ikke pålagt karantene. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg med hurtigtest eller PCR-test 3 og 5 døgn etter nærkontakten.
 • 16.01.22: Elever i 2C (gul gruppe) er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 14.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Det er ikke pålagt karantene. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg med hurtigtest eller PCR-test 3 og 5 døgn etter nærkontakten.
 • 14.01.22: Elever i 2A (Rød gruppe) er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 13.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene. Rød gruppe har hjemmeskole fra fredag 14.01 til og med onsdag 19.01.
 • 13.01.22: Noen av elevene i 8B er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 12.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.01.22: Elever i 2A (Rød gruppe) er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 12.01.22. Aktuelle foresatte har fått SMS. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene. Rød gruppe har hjemmeskole fra fredag 14.01 til og med onsdag 19.01.
 • 13.12.21: Elever i 8A og 8B er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 10.12.21. Aktuelle foresatte har fått sms. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 13.12.21: Elever på 1.trinn er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 09.12.21. Aktuelle foresatte har fått sms. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.12.21:  Elever i 9DEF er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 10.12.21. Aktuelle foresatte har fått sms. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.12.21: Elever i deler av 10. trinn er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 10.12.21. Aktuelle foresatte har fått sms. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.12.21: Elever på 3. trinn er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 10.12.21. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.12.21 Elever i 6B/C er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 09.12.21. Aktuelle foresatte har fått sms. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • Elever på 5. trinn er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 09.12.21. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 12.12: Elever på 4. trinn er definert som øvrig nærkontakt med mulig smittetidspunkt 10.12.21. Test barnet snarest mulig med hurtigtest. Det er ikke pålagt karantene.
 • 7.12: Elever på 9.trinn vil få med hurtigtester hjem i løpet av de nærmeste dagene. Vi anbefaler alle elevene på trinnet å teste seg to ganger i uken.
 • Det er fra 8.12 mulig for alle på 4.trinn å hente hurtigtest på forkontoret.
 • Det er fra 6.12 mulig for alle på 2.trinn å hente hurtigtest på 2.trinnsbasen.
 • Elever 4. trinn er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 06.12
 • Elever i 9DE er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 06.12
 • Elever i 9DEF er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 03.12.
 • Elever på 2. trinn er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 30.11.
 • Elever i 10 A og 10C er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 25.11.
 • Elever i 9F er definert som øvrig nærkontakt. Siste tidspunkt for kontakt er 24.11.

Lokale smittevernmyndigheter og byrådet innførte 10.12.21, en ny forskrift knyttet til karanteneregler.  
Dette innebærer at ved smitte på trinnet blir ditt barn å betrakte som øvrig nærkontakt til smittet person. 

Barnet slipper derfor ti dagers karantene og kan følge nasjonale anbefalinger:

 • Er barnet fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder, bør du følge med på helsetilstanden til ditt barn i 10 dager. Ha lav terskel for å teste barnet med hurtigtest dersom det får symptomer.
 • Er barnet uvaksinert eller delvaksinert, bør det ta en hurtigtest så snart som mulig.
 • Ved positivt svar på hurtigtest ring smittesporingsteamet 408 11 195.

For mer informasjon, se: https://bit.ly/3lr3xWW

Ved behov for medisinsk hjelp kontakt fastlegen.

Foresatte til elever som er definert som øvrige nærkontakter mottar følgende sms:

Ditt barn, som er elev i … på Nattland oppveksttun, er definert som øvrig nærkontakt til en med påvist covid - 19, men er IKKE pålagt karantene. Siste tidspunkt for kontakt var: ….

Det oppfordres til følgende:

Test barnet snarest mulig med hurtigtest.

Begrens barnets sosiale omgang inntil et negativt testsvar foreligger. 

Vær observant på symptomer hos barnet i 10 dager etter siste tidspunkt for kontakt 

Ta ny hurtigtest hvis barnet får symptomer.

Ved positivt svar på hurtigtest ring smittesporingsteamet 40811195.

For mer informasjon, se: https://bit.ly/3lr3xWW

Ved behov for medisinsk hjelp kontakt fastlegen.

Med vennlig hilsen Nattland oppveksttun