Gå tilbake til:
Du er her:

Smittevernregler for Bergen

Bergen følger nasjonale regler og anbefalinger, i tillegg noen lokale anbefalinger for Bergen fra 9. november.

Bergen kommune har en side som oppdateres jevnlig med de nyeste anbefalingene. Tekstene under er hentet fra denne siden 10.11.21 klokken 13.30.  Link til siden: Bergen kommune - Tiltak i samfunnet

Lokale anbefalinger for Bergen

Munnbind illustrasjon
BRUK MUNNBIND: På offentlig sted når du ikke kan holde avstand.
Bilde: Andre Myrlønn

Munnbind

Munnbind bør brukes der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom som offentlig transport (inkludert taxi), butikker og kjøpesentre.

Husstandsmedlemmer til smittet

Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme noen dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Selv om du er fullvaksinert, bør du teste deg ved minste mistanke om covid-19. Utover det gjelder nasjonale regler  for test, karantene og isolasjon.

Generelt anbefales en husstand der en har en koronasmittet person, å redusere antall nærkontakter til man er ute av smittesituasjonen.

Ved smitteutbrudd på skoler

Elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn. Bergen kommune jobber med å innføre en ny rutine for håndtering av utbrudd i skoler.