Gå tilbake til:
Du er her:
.

Informasjon om skolehelsetjenesten

I skolehelsetjenesten ved Nattland oppveksttun jobber Trine Turøy Kleppe og Isabell Rømo. De er begge helsesykepleiere.

Trine Turøy Kleppe kan du treffe hver dag. Hun har ansvar for 6-10 trinn. Hun kan nås på tlf 53030611/40819619, eller mail: trine.kleppe@bergen.kommune.no

Isabell Rømo er tilstede onsdag, torsdag og fredag. Isabell har ansvar for 1-5 trinn. Hun kan nås på tlf 53037097/40809633 eller mail: isabell.romo@bergen.kommune.no 

Skolehelsetjenesten hos oss har ikke lege tilknyttet skolen. En felles skolelege tar skolestartundersøkelser på Nesttun helsestasjon, og er en samarbeidspartner for helsesykepleier.

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.  

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen.

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten).

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det.

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. 

Velkommen til skolehelsetjenesten på Nattland Oppveksttun! 

Lenker:

Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

https://www.116111.no/barn/

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelusbrosjyre-rev.-290415.pdf

https://www.fhi.no/sv/barnehage/