Gå tilbake til:
Du er her:

Kort om Nordnes skole

Nordnes skole er en barneskole som også er bydekkende tjeneste for elever på barnetrinn som på grunn av store lærevansker eller utviklingshemming trenger et særskilt tilbud.

Til sammen har skolen 241 elever. Skolen har egen skolefritidsordning (SFO) der elever med særskilt tilbud også kan delta. Vi vektlegger samhandling og samarbeid mellom de ulike elevgruppene ved skolen. Elevene med særskilt behov er organisert i flere små grupper, og de fleste har et heldagstilbud ved skolen. Skolen legger stor vekt på samhandling mellom elevene med særskilt tilbud og fastgruppene med elever med ordinært tilbud.

Det er over 75 personer i vårt personale, i tillegg til elever, foresatte og andre
samarbeidspartnere. Vi er praksisskole, så i perioder har vi også mange studenter fra ulike høgskoler.