Gå tilbake til:
Du er her:

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Som du helt sikkert er kjent med, har foreldrenes engasjement og et godt hjem-skole-samarbeid mye å si for barnas resultater, trivsel og holdninger til skolen.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for hjem-skole-samarbeid. Vi får mange henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. Dette har vi mye stoff om på våre nettsider www.fug.no. På sidene finner du også materiell og skoleringsopplegg for foreldre.

 

Videre på internett