Gå tilbake til:
Du er her:

Mobbeombud i Vestland

Mobbeombudet i Vestland vet hva retter barn og unge har i barnehagen og skolen. De kan svare på spørsmål og gi råd om hvordan du går fram om du eller ditt barn ikke har det bra.

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge, og deres foreldre, som opplever og ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen. 

Mobbeombudet rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, om barnet sine retter og hvordan du kan gå fram om et barn ikke har det bra. Mobbeombudet har taushetsplikt. 

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no 
Du kan følgje ombudet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod) eller på Instagram (https://www.instagram.com/ombodvestland/).

Du kan lese mer om ombudet og hvordan du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet