SOMMERAVSLUTTNING FOR 1. - 9. TRINN

Ny-krohnborg skole inviterer alle foresatte til elever i 1. - 9. trinn til sommeravslutning 13.juni kl. 17.00