Gå tilbake til:
Du er her:

Grunnskole for voksne

Avdeling Grunnskole for voksne holder til i Lars Hilles gate 16a. Avdelingen består av skolerettet- og eksamensrettet løp.

Skolen har:

 • datarom
 • læringssenter
 • naturfagrom

Avdelingen består av skolerettet- og eksamensrettet løp.

 • Det skolerettede løpet er et tilbud til ungdom i alderen 16 til 20 år. Det er en del av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, og er en forberedelse til eksamensrettet løp. Det gis derfor opplæring i flere fag enn norsk.
 • Eksamensrettet løp er et opplæringstilbud til voksne i Bergen som ønsker opplæring i fagene norsk, grunnleggende norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag tilsvarende 10-årig grunnskole.

Skolerettet løp
På avdeling Grunnskole for voksne får elevene også opplæring i andre fag før de begynner på eksamansrettet løp. Disse fagene er: matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk.Elevene som får skolerettet opplæring på denne avdelingen, er i alderen 16-20 år.
Opplæringen kan føre fram til eksamen i de ulike fagene, med mulighet til å få vitnemål tilsvarende den 10-årige grunnskolen.

Eksamensrettet løp
Voksne som trenger grunnskoleopplæring kan i dag ha en lovfestet rett til slik opplæring etter opplæringslovens §4A-1. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon, både når og hvor opplæringen skal skje, og hvor fort en vil gå fram. Kommunen har ansvaret for denne opplæringen.

Bergen kommune ved Nygård skole gir:

 • Kompetansekartlegging og opplæring i fagene
  • norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Nygård skole har:

 • Tilbud til både norske elever og innvandrere.
 • Opplæring over 1, 2 eller 3 år.
 • Opplæring på dag- eller kveldstid.
 • Nettbasert opplæring i norsk og engelsk.
 • Etter kartlegging kan det også innvilges rett til opplæring i grunnleggende norsk. Skolerettet løp er en del av den grunnleggende norskopplæringen etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.