Gå tilbake til:
Du er her:

Kurstider, prøver og priser/When, tests and prices

Vi har mange elever som må betale for kursene.Her finner du oversikt over hva de ulike kursene koster, og når de starter opp. How much does it cost?

Kveldskurs
De fleste som betaler går på kveldskurs. Kursene holdes to ganger i uken, mandag og onsdag, eller tirsdag og torsdag fra 17.00 til 20.20 (=8 skoletimer pr uke). Du betaler 3200,- for 4 ukers undervisning.
I tillegg må du kjøpe bøkene du skal bruke.

Når du får innkalling til kurs, får du også en giro. Denne skal betales på forskudd, og kvittering fremvises første dag på kurs.

Dagkurs
Det kan også være mulig å følge dagkursene.

Prisene regnes ut fra en timepris på kr. 100,-

Du får ikke refundert penger ved fravær.
Kan du noe norsk kan du bli tilbudt kurs i allerede eksisterende kurs utenom de faste datoene.

Prøver
Norskprøvene arrangeres fire ganger i året. Hvis du betaler for norsktimene, må du også betale for norskprøven. Første gang du tar den er prisen:

  • Muntlig: kr 1000,-
  • Skriftlig kr 1000.- (lytte, lese, skrive)

Hvis du ønsker å ta en av delene en gang til for å forbedre resultatet er det følgende priser:

  • Muntlig 1000,-
  • Lytte 500,-
  • Lese 500,-
  • Skriftlig 500,-

Samfunnskunnskapsprøven: 800,- (gratis første gang)
Statsborgerprøven: 800,- (alle må betale)

Betalingskurs
Betalingskurs
null

 

Vedlegg