Gå tilbake til:
Du er her:
.
.

Nygård skole

Nygård skole er et opplæringssenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg har vi grunnskole for voksne.

Vårt mål er å hjelpe dem som kommer til oss å mestre det norske språket og til å forstå det norske samfunn og kultur bedre, slik at de kan delta i samfunns- og arbeidsliv.

På skolen går elever fra hele verden. Gjennom tilpasset undervisning prøver vi å møte eleven og deltakeren på deres ståsted. Vi ønsker å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte, uavhengig av hvilken språklig bakgrunn, alder, skolebakgrunn eller utdannelse.

Samtlige lærere på Nygård skole har godkjent lærerutdanning med spesialisering innenfor norsk som andrespråk.

Nygård skole er en av landets største skoler. Vi har ca. 1500  elever
til en hver tid, og rundt 3000 kan være innom skolen i løp av et år.

Vi holder til i to bygg i Bergen sentrum. I lokaler i Lars Hilles gate 16, finner du administrasjonen og en avdeling med  norskopplæring /samfunnskunnskap og Grunnskolen for voksne. Nytt i 2017 var en avdeling i Teatergaten 34 med norskopplæring /samfunnskunnskap.