Gå tilbake til:
Du er her:
Nettundervisning
Bilde: A. Nuland

Online -nettkurs

Do you want to learn Norwegian, but are unable to attend in person classes? Do you live abroad and want to learn Norwegian? Are you an employer who wants your employees to learn Norwegian?

Learn Norwegian online

Sign up/more information: 
E-post: Kartlegging.Nygardskole@bergen.kommune.no
Nygard school offers online Norwegian courses. All participants are assigned a personal online tutor, who provides supervision and feedback on oral and written assignments.

The courses include texts, sound tracks, videos, and offer interactive assignments in grammar and vocabulary, reading, and listening. Students and supervisor schedule Skype/Google Meet conversations regularly.

 

We offer online Norwegian courses at all levels.

The fee includes unlimited access to the study material. Minimum attendance registered in NIR is 4 hours per week. The courses are free of charge for students who are entitled to Norwegian language courses, status; Rett og plikt. Flexible starting dates.

 

Lær norsk på Internett

 

Trenger du å lære norsk, men ikke har mulighet til å delta på et ordinært kurs? Bor du utenlands og ønsker å lære norsk? Er du arbeidsgiver? 

 

Vi tilbyr nettbaserte norskkurs for deg som av ulike grunner ikke kan delta på et ordinært kurs. Deltakerne får egen nettlærer som veileder og kommenterer arbeidet både skriftlig og muntlig gjennom Skype/Google Meet. Ressursene ligger åpent tilgjengelig hele tiden og består av tekster, lyd, filmer og mange interaktive oppgaver. Vi har kurs på alle nivåer.

 

Løpende opptak. Timer registreres i NIR og minimum ukentlig oppmøte er 4 timer

Mer info: 
E-post: Kartlegging.Nygardskole@bergen.kommune.no