Gå tilbake til:
Du er her:
Svaner foran rådhuset
Bilde: Bkbilde

Samfunnskunnskap

Nygård skole tilbyr 50 timers kurs i samfunnskunnskap og undervisningen er på et språk som deltakerne forstår.

Samfunnskunnskap

Alle som har oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt, må i tillegg til norskopplæring delta på et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. På nettsiden til integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er det informasjon på flere språk om hvem som har rett og plikt.

Nygård skole har siden 2005 hatt kurs på rundt 30 ulike språk, og vi har opparbeidet oss god kompetanse på disse kursene. Lærerne vi bruker, er flerspråklige ressurspersoner, som har svært gode kunnskaper om norske samfunnsforhold.
Informasjon og påmeldingsskjema på ulike språk kan du laste ned.

Kursets innhold
Det er fastlagt 7 emner i læreplanen:

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Læreverket vi bruker er digitalt og ligger på www.samfunnskunnskap.no. Det er oversatt til flere språk og skal etterhvert være å finne på rundt 20 språk.

Tidspunkt og påmelding
I skolens høst- og vinterferie, en uke i juni, og en i august, har vi undervisning på dag, fra 9.30 til 14.00. Gjennom skoleåret har vi flere kurs også på kveld. Følg med på hjemmesiden når kurs starter og på hvilket språk.

Du melder deg på via norsklærer, e-post eller i resepsjonen på Nygård skole.

Det er ikke tillatt med fravær. Hvis man ikke kan komme en dag, må man ta igjen de timene neste gang det er kurs på det samme språket. Det er skolens ansvar å rapportere timene til det nasjonale registeret - NIR.

Pris
Kurset er gratis for rett- og pliktdeltakere som er bosatt i Bergen kommune. Personer som bare har plikt til å delta, må betale kr. 5000,-. Det samme må alle andre som velger å ta kurset.

Kontakt oss på S50t@bergen.kommune.no hvis det er noe du lurer på.