Gå tilbake til:
Du er her:

Undervisning på Nygård skole høsten 2020

Fra og med 17. august åpner Nygård skole for et nytt skoleår. Denne høsten vil alle elever få et differensiert tilbud med oppmøte, nettundervisning og hjemmeoppgaver.

Elever som har registrert seg til undervisning får sms om når og hvor de skal møte på skolen.

Smitteverntiltak på skolen

Covid-19 smitter via dråpe- og kontaktsmitte. Det er derfor viktig at alle elever følger gjeldende smitteverntiltak:

  • Hold 1 meters avstand alle steder på skolen, også på vei inn og ut av skolen.
  • Vask hendene med lunkent vann og såpe i minst 20 sekunder før og etter undervisning.
  • Vask pult, stol, pc og annet utstyr med overflatesprit (som står i klasserommet) før og etter undervisning.
  • Følg skilting, oppmerking og informasjon som blir gitt på skolen.
  • Hvis du har vært på reise i utlandet de to siste ukene, har symptomer på luftveisinfeksjon, føler deg syk eller tror du kan være smittet av Covid-19 skal du ikke møte opp på skolen.
  • Hvis du tror du er smittet med Covid-19 ring Koronatelefonen 55567700 for å avtale test.

Koronaviruset gir sykdommen covid-19, og symptomene på denne sykdommen kan være milde og vanskelige å skille i fra andre luftveisinfeksjoner. I starten av sykdommen er symptomer på covid-19 halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter, diare og bortfall av smak- og luktesans kan også forekomme. Alle som får sykdomsfølelse eller symptomer som nevnt over, skal holde seg hjemme i minst 1 døgn etter at symptomene er borte.

Organisering av undervisning

Undervisningen på skolen vil bli gitt i små grupper og på avgrensende områder. Elevene må holde seg i de gruppene og i områdene de blir tilvist i undervisningen, og bør unngå kontakt med andre elever og ansatte på skolen.

Alle vil også få et tilbud om nettundervisning og må logge seg på den plattformen (itslearning, Google eller Showbie) hvor undervisningen blir gitt for å få godkjent oppmøte i nettundervisning.

Elever som ikke ønsker å få undervisning på skolen må gi beskjed til lærer og vil da få et tilbud om nettundervisning.

De elevene som ønsker å snakke med rådgiver, avdelingsleder eller andre, må ta kontakt på epost, telefon eller snakke med lærer for å lage en avtale.

For å hindre press på kollektivtilbudet vil elevene få ulik oppstart og sluttid for undervisningen. Tider for undervisning vil bli gitt direkte i fra lærer.

Vennlig hilsen
Tom Irgan
Rektor