Informasjon til foreldre om Foreldreundersøkelsen i skolen

Foreldreundersøkelsen i skolen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen og om skole-hjem-samarbeidet.

Resultatene fra undersøkelsen lagres og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle skole- og læringsmiljøet. 

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. 

Utdanningsdirektoratet kan publisere statistikk fra undersøkelsen på www.udir.no. 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 

Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Les mer her