Gå tilbake til:
Du er her:

Jevnlig testing for Covid avsluttes

Ut fra en helhetlig smittevernfaglig vurdering har smittevernoverlegen besluttet at jevnlig testing i skoler avsluttes fra 31.01.22. Det betyr at det ikke lenger blir delt ut tester på skolen.

Etter at en 26.januar endret reglene for karantene for husstandsmedlemmer og øvrige nære, ble det av sentrale helsemyndigheter utformet en prioriteringsrekkefølge der hurtigtester skal leveres ut etter følgende prioritering:

 1. Personer med symptomer
 2. Test ved kjent eksponering
   a. test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
   b. øvrige nærkontakter
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
   a. Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
   b. jevnlig testing

Som det kommer frem av denne prioriteringen, er jevnlig testing til sist. 

Dersom elever har behov for å ta selvtest som følge av at de har symptomer eller er nærkontakter kan foresatte hente ut selvtester på kommunale utleveringssteder, på lik linje med andre innbyggere i Bergen kommune. 

Aldersgrense for å hente ut selvtester på et kommunalt utleveringssted er 16 år.

For mer informasjon om kriterier for selvtester samt informasjon om de kommunale utleveringsstedene se 

Bergen kommune - Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus