Gå tilbake til:
Du er her:
Vi forsker.
Hvordan ser bladene ut når vi ser gjennom mikroskop på Ipad?

Digital praksis

Digitale verktøy er en del av hverdagen vår. Barna får mulighet til å bruke digitale verktøy i i skapende prosesser, i lek, læring og undring sammen med kompetente voksne.

 

Øyjorden barnehage er godt utstyrt med digitale verktøy som blir brukt i det daglige pedagogiske arbeidet i Basene.  Vi legger til rette for at barn utforsker, leker, lærer og er kreative gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom digitale medier  får barna blant annet erfaring med å lage digitalefortellinger, bildebruk, film og pedagogiske spill som gir barna et godt læringsutbytte.

I løpet av høsten 2021 vil vi ta i bruk portalen Vigilo (som erstatter Hyper Direkte). Denne portalen skal gjøre det enklere å kommunisere mellom hjemmet og barnehage og da vil all informasjon blir samlet på et sted.

Korte meldinger, bilder fra turer og aktiviteter legges ut på informasjonsskjermene i garderobene