Gå tilbake til:
Du er her:

Pedagogisk relasjonskompetanse.

Pedagogisk relasjonskompetanse er en forutsetning for å skape det gode grunnlaget for livslang læring i det 21. århundre. (Sammen for kvalitet - lek og læring 2018-2021)

 

 Fra høsten 2020 starter vi opp med programmet ICDP (International Child Development Programme),  dette er et enkelt , forebyggende og helsefremmede program.  Programmet er et sensivitetsprogram som har som målsetning å påvirke og forebedre kvaliteten av kontakt og samspill mellom omsorgsgiver og barn.  Dette vil gi oss resultater i felles holdninger og verdissyn i personalgruppen som påvirker samspillet med barna positivt.  Barna i Øyjorden barnehagen blir sett og respektert for den de er. Barna tilegner seg en samhandlingsmetode som de igjen bruker mot andre barn.

Vi er opptatt av at starten på barnehagelivet skal være en god opplevelse for barn og foreldre.  En trygg og god tilknytning er helt grunnleggende for at barn skal ha en god forutsetning for å utfolde, utforske og utvikle seg i barnehagen. Vi arbeider derfor med "trygghetssirkelen" som metode når barna starter som ny i barnehagen og ved overgang til ny barnegruppe.

I Øyjorden barnehage arbeider vi ut fra et pedagogisk program som heter «være sammen».  Hele personalgruppen får opplæring i relevant teori og implementerer den autoritative voksenstilen.  Barna blir møtt med varme og samtidig grensesettende voksne som er opptatt av å se det enkelte barn og bygge gode relasjoner til dem.  De voksne tar barnets perspektiv, speiler, lytter og anerkjenner barnet.  Barna skal utvikle sin sosiale kompetanse gjennom å kunne formidle og hevde sine ønsker og behov på en god måte og å ta hensyn til andre. (Løveloven i Være sammen).

"Jeg er meg, og du er deg, sammen skaper vi vår vei."

Trygghetssirkelen