Gå tilbake til:
Du er her:

Opptrapping av streik 2.juni 2021

Det er varslet opptrapping av pågående streik i Bergen kommune fra 2. juni.

Dersom partene ikke er kommet til enighet innen den tid, vil Øyjorden barnehage bli rammet av streiken. 

I Øyjorden barnehage er styrer ikke er tatt ut i streik, og det tilbys tilsynsordning.  I en tilsynsordning opphører det pedagogiske tilbudet i barnehagen

Tilsynsordningen skal ha følgende rammer:

  • Den skal være et korttids utendørs leke- og aktivitetstilbud for barn i aldersgruppen 3-6 år.
  • Treårs grensen skal forstås som barnet må fylle 3 år innen 1.august 2021 for å benytte seg av tilsynsordningen
  • Det vurderes særskilt om det er forsvarlig at barn med spesielle behov, om deres barn kan delta i ordningen av hensyn til forsvarlighetskravet.
  • Oppholdstiden er 4 timer pr. dag fra kl. 10 – 14.  Barna må ha med seg mat og drikke til ett måltid, tøy til utendørsbruk og ekstra tøy.
  • Barnegruppen deles inn i grupper inntil 8 barn pr voksen.
  • Ved fravær av ansatte i tilsynsordningen, vurderes det om tilbudet kan opprettholdes eller om barna må bli hentet.