Gå tilbake til:
Du er her:

Øyjorden barnehage på rødt nivå i to uker fra onsdag 21. april 2021

Etter koronasmitte på to ulike baser, har barnehageeier, i samråd med styrer og smittevernoverlege, besluttet å sette Øyjorden barnehagen til rødt nivå fra onsdag 21. til og med fredag 30. april.

Dette vil i praksis si mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte.

Tiltakene ved rødt nivå er:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer
 2. God håndhygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak;
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter/baser
 • Faste ansatte per kohort/baser
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter/gruppe som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter/baser
 • To kohorter kan samarbeide
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter/baser
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter/baser
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Åpningstider, henting og levering

Barnehagen vil fortsatt holde åpent mellom 08.30 og 15.30 med levering og henting av barn ute som tidligere. De minste barna leveres i døren på Basene. Foreldre/foresatte med samfunnskritiske jobber, kan levere utenom disse tidene etter avtale med styrer. Vi oppfordrer også foreldre/foresatte til å begrense tiden på barnehagens område og til å bruke munnbind.

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet. Vi ønsker derfor at:

 • Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Testing anbefales.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfri.
 • Barn, foresatte og ansatte skal heller ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon.

Generelt anbefaler FHI bred testing for både voksne og barn med symptomer.

(Kilde: Veileder om smittevern for barnehager, Utdanningsdirektoratet)

Omsorg for barna ivaretas

Dette er selvfølgelig en beklagelig situasjon for alle, men vi vil, i tett samarbeid med smitteverntjenesten i Bergen kommune, gjøre alt vi kan for å begrense videre smittespredning og sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Vi er opptatt av at behovet for nærhet og god omsorg hos barna skal ivaretas, samtidig som vi tilstreber å oppnå et best mulig smittevern innenfor tiltaksnivået. På den måten kan både foresatte og ansatte føle seg trygge.