Gå tilbake til:
Du er her:
Parsellhagen
Parsellhagen

Sommerbrev fra Øyjorden barnehage

Sommerferie i barnehagen.

Da nærmer vi oss slutten på barnehageåret 2020/21 og ferien står snart for døren.  Barnehagen er stengt i uke 28,29,30.  Personalet skal ha 4 uker ferie og det vil derfor være ca 50% av det faste personalet i uke 27 og 31.  Vi setter inn ferievikarer etter behov.

Også dette barnehageåret har vært preget av korona og selv om smittevern, veksling mellom gult og rødt nivå har satt noen begrensninger på aktiviteter, har personale gjort en fantastisk jobb med å gi barna gode leke og læringsopplevelser gjennom året.

En av de sentrale endringene som ble vedtatt i år, var å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barna får en trygg og god barnehagehverdag.

Bergen kommunes visjon og kjerneverdier «varme», «Ser barnet», «Inkluderende» er grunnleggende i personalet sitt arbeid for et godt psykososialt miljø.  Dette barnehageåret har vi jobbet med lek, fellesskap og inkludering.  Vi har ønsket å skape gode betingelser for leken og ivareta hvert enkelt barns rett til å leke og å være betydningsfull for fellesskapet.

Vi har gjennomført de tradisjonelle tradisjonene som høstfest, nissefest, karneval, påske markering også i år uten foresatte til stede og i mindre omfang i kohorter.

Parsellhagen vår bugner av både blomster og grønnsaker, barna har fått vært med på å rydde, luke og plante i parsellene.  Vi ser nå resultatet av dette arbeidet og dette har gitt barna mange læringsopplevelser gjennom året og forhåpentlig i årene som kommer.

Snart blir det epler
Snart blir det epler
 
Parsellene
Parsellene
 
Treet
Treet
 
meitemark
Meitemark
 

Skulle du være i nærhet i sommer og hagen trenge vann, føl fri til å vanne blomster og grønnsaker.

I år har vi hatt 23 førskolebarn som nå er klar for å begynne på skolen, det har vært en flott gjeng som viser at de bryr seg om hverandre.  Vi i barnehagen takker for at vi har fått lov å være en del av deres oppvekst og ønsker dere lykke til som foreldre til skolebarna og ønsker barna alt godt som ny elev på skolen.

Vi har gjennom barnehageåret hatt en del byggeaktivitet, alle fasader er skiftet, men det gjenstår mye arbeid.  Barnehagen skal få nytt ventilasjonsanlegg og ny solskjerming på vinduer, dette arbeidet vil bli gjennomført når barnehagen er stengt og forhåpentlig ferdig til barna er tilbake i august.

Fra august er barnehagen tilbake på grønt nivå og matservering er tilbake fra 1.8.2021, foreldre kan fra da av hente og levere inne i barnehagen.

Jeg vil på vegne av personale og meg selv takke for alle gaver og fine ord som vi har mottatt fra dere.

Ha en riktig god sommer!

Hilsen 

Anne Gro Asbjørnsen

styrer