Gå tilbake til:
Du er her:
"der fremtiden gror"
Øyjorden barnehage

Øyjorden barnehage

Øyjorden barnehage ligger i naturskjønne omgivelser der barna tar del i naturen som lek og læringsarena. Barnehagen har en stor lekeplass og en kjøkkenhage som vi driver sammen med barna.

Vårt hovedmål:

Øyjorden barnehage skal være et trygt sted for alle barn der de kan oppleve mestring og livsmestring.  Hos oss skal alle barn bli møtt som selvstendige medmennesker med respekt for deres opplevelser.

Vårt læringsyn:

For oss er barns egen læring viktig. Barn lærer gjennom egne interesser, nysgjerrighet og behov for undersøkelse.  Språk og deltakelse i sosialt samspill er en forutsetning for lærende utvikling.  Vi møter barnas lærelyst ved å være lydhøre og tilstedeværende voksne.  Barnas viktigste læringsarena er lek, samspill og i hverdagsituasjoner.

Innhold og struktur:

Barna fordeles på tre ulike baser over to etasjer.  Vi har rom som alle kan benytte, som motorisk rom, snekkerbod, veksthus og felles oppholdsrom.

Vi har nær tilgang til fjell og turstier som barnegruppene benytter til gode opplevelser.

 Vi ønsker å gi barna kunnskap om avfallssortering og kompostering slik at de lærer å ta vare på miljøet.  Barna får servert sunn mat som inneholder grovt brød og frisk frukt.  I sesong for grønnsaker og frukt spiser vi det som er dyrket i parsellhagen og frukten fra frukttrærne.

Dette er vi stolt av:

  • Vi er en stor personalgruppe med faglig kompetanse og erfaring.
  • At vi har en felles plattform i sampill med barn gjennom "Samspillsmetoden" dialog.
  • Veksten i parsellhagen.
  • Turmulighetene.