Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro

- Rød, lekker og smekker. Broen nærmer seg det skulpturelle, skrøt byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun sammen med regionvegsjef Helge Eidsnes åpnet Nonnekloppen 14. desember.

Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget–Bryggen

Bergen kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen.

Presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2018

Tema for årets byutviklingskonferanse var DEN VÅTE BYEN, og her finner du presentasjonene.

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.

Har du spørsmål rundt bybanedepot i Løvstakken?

Som en oppfølging av at Bybanens endestopp i Fyllingsdalen blir ved Oasen og ikke på Spelhaugen, er det lagt frem planforslag for depot i fjellet ved Nordre Lyshovden. Tirsdag og onsdag har vi åpne kontordager dersom du har spørsmål.

Åpent informasjonsmøte om gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane. Tirsdag 4. desember er det åpent informasjonsmøte om planarbeidet klokken 18.00.

Har inngått kontrakt med konsulent for Bybanen til Åsane

Bergen kommune har signert kontrakt med konsulent for reguleringsarbeidet som skal i gang for Bybanen til Åsane.

Gjenåpnet Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid står Kong Oscars gate nå ferdig opprustet i all sin prakt. Den nyopprustede gaten ble behørig markert 20.oktober

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

Anbefaler plan for Gamle Betanien

Byrådet anbefaler plan for omregulering fra kontor til bolig i Gamle Betanien i Kalfarveien. Villa Balconen foreslås regulert til rekkehusleiligheter og det foreslås et nybygg.

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen?

Mandag 8. oktober er siste frist for å sende oss DIN kandidat til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2018.

Åpent informasjonsmøte om Kristiansholm

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden er på høring, og onsdag 24. oktober blir det åpent informasjonsmøte klokken 19.

Vann i byutviklingen

Tema for Byutviklingskonferansen 2018 er VANN.

Åpent informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen

Tirsdag 16. oktober kl 18 inviterer Bybanen utbygging og Bergen kommune til informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen/Årstadgeilen.

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.