Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Stadig flere bergensere velger bort bilen

Andelen reiser med bil i Bergen fortsetter å gå ned. Samtidig velger stadig flere bergensere å reise miljøvennlig.

Rustar opp Olav Kyrres gate - stengt frå 23. april

Frå 23. april blir det store endringar for dei mange som dagleg reiser til eller frå Olav Kyrres gate. I mai 2020 opnar ei ny og betre gate for alle som ferdast her.

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

Konkurransen for Torget-Bryggen er i gang

De fem finalistene som er valgt ut til å gå videre i plan- og designkonkurransen for byrommene Torget-Bryggen fikk omvisning i området 8. februar.

Bergenserne er positive til Miljøløftet

Av de som har hørt om Miljøløftet sier mer enn to av tre bergensere at de er positive, viser en fersk undersøkelse.

Planforslag for Nyborg næringsområde, åpent informasjonsmøte

Områdereguleringsplanen for Nyborg er på høring med frist 19. februar. I den forbindelse inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte 28. januar.

Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro

- Rød, lekker og smekker. Broen nærmer seg det skulpturelle, skrøt byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun sammen med regionvegsjef Helge Eidsnes åpnet Nonnekloppen 14. desember.

Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget–Bryggen

Bergen kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen.

Presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2018

Tema for årets byutviklingskonferanse var DEN VÅTE BYEN, og her finner du presentasjonene og en film som oppsummerer dagen.

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.

Har du spørsmål rundt bybanedepot i Løvstakken?

Som en oppfølging av at Bybanens endestopp i Fyllingsdalen blir ved Oasen og ikke på Spelhaugen, er det lagt frem planforslag for depot i fjellet ved Nordre Lyshovden. Tirsdag og onsdag har vi åpne kontordager dersom du har spørsmål.

Åpent informasjonsmøte om gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane. Tirsdag 4. desember er det åpent informasjonsmøte om planarbeidet klokken 18.00.

Har inngått kontrakt med konsulent for Bybanen til Åsane

Bergen kommune har signert kontrakt med konsulent for reguleringsarbeidet som skal i gang for Bybanen til Åsane.

Gjenåpnet Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid står Kong Oscars gate nå ferdig opprustet i all sin prakt. Den nyopprustede gaten ble behørig markert 20.oktober

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.