Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2019

Gjennomføring i byutviklingen var tema for byutviklingskonferansen i Grieghallen fredag 29. november. Her finner du presentasjonene.

Nytt og mer brukervennlig planregister i Bergen kommune

Fra og med 6. november har Bergen kommune et nytt innsynsverktøy for planregisteret. Løsningen gir bedre og mer informasjon om hver enkelt arealplan, og den er også mer brukervennlig på mobil og andre flater.

Grunnundersøkelser i sentrum i forbindelse med Bybanen til Åsane

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane, er Bergen kommune i gang med første runde av grunnundersøkelser langs strekningen. Tirsdag 12. november starter grunnundersøkelsene i sentrum.

Se hvem som kan vinne Arkitektur- og byformingsprisen

Her er de ni nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byutviklingspris.

Bergen fikk nytt kommunenummer 1. januar

Er du i gang med å endre eiendommen din? Som en følge av kommunereformen og regionreformen får de fleste kommuner i Norge nytt nummer fra årsskiftet.

Se kartfortelling som viser strategiforslag for sjøfronten

Strategiforslaget for sjøfronten i Bergen sentrale deler har vært til politisk behandling, og legges snart ut på offentlig høring. Plan- og bygningsetaten har laget en kartfortelling som enkelt viser hovedtrekkene i strategien.

Siste frist for innspill til gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen er 25. oktober

Gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 er lagt ut på høring, med innspillsfrist 25. oktober.

Siste sjanse for å se vinneren av designkonkurransen for Torget-Bryggen

Gikk du glipp av utstillingen for plan- og designkonkurransen for Torget og Bryggen i sommer? Frem til 16. oktober har du sjansen til å se vinnerutkastet i Innbyggerservice i Kaigaten.

Ny Kommuneplanens arealdel (KPA) på plass

Bystyret vedtok i juni Kommuneplanens arealdel 2018-2030. - Tre hovedgrep er å gå fra bilbasert til kompakt by, bestemmelser som sikrer kvalitet, samt å ta vare på blå og grønne arealer, oppsummerte daværende byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i bystyret.

Grunnundersøkelser langs bybanetraséen til Åsane

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane, er Bergen kommune i gang med første runde av grunnundersøkelser langs strekningen. Disse skal gjennomføres i løpet av høsten.

Mobilitetsuken avsluttes søndag

Mobilitetsuken fyller byen med aktiviteter som heier fram de som reiser miljøvennlig. Stikkord er gratis sykkelservice, sykkelfilmvisning og at deler av sentrum blir bilfritt under bilfri på lørdag.

Er boligen du leier godkjent til boligformål?

På denne tiden av året er mange studenter på flyttefot. Her får du informasjon om fremgangsmåte dersom du vil sjekke at boligen du leier er godkjent til boligformål.

Har lagt frem sykkelstrategi for Bergen

Byrådet har lagt sykkelstrategi for 2019 - 2030 frem på høring. Sykkelsatsingen er en viktig brikke for å nå nullvekstmålet kommunen, fylkeskommunen og staten har forpliktet seg til gjennom byvekstavtalen.

Legger gåstrategi for Bergen ut på høring

Byrådet legger gåstrategi for Bergen 2019 - 2030 ut på offentlig høring. Hovedmålet er at Bergen i 2030 har en gangandel på 30 prosent.

Legger frem strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen. Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av strategien frem på offentlig høring.

Forslag til kommunens første gåstrategi er levert

Gåstrategi for Bergen 2019-2030 skal bidra til å sikre bedre tilrettelegging for gående, og den peker på flere viktige innsatsområder.

Har kåret vinner for designkonkurranse Torget - Bryggen

Juryen har valgt å gå videre med forslaget "Mot Vågen" i utforming av Torget - Bryggen.

Forslag til rullering av sykkelstrategi er levert fra fagetaten

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 skal sikre bedre tilrettelegging for syklende. Den peker på fire viktige innsatsområder.

Derfor ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by

- Jeg er sprekkferdig av glede og kan med hånden på hjertet si at Bergen virkelig har fortjent prisen, sa Mæland under overrekkelsen onsdag.

Les forslag til Kommuneplanens arealdel 2018

Nå sender byrådet frem forslag til kommuneplanens arealdel (KPA). Dette er en plan for fremtidens bystruktur: den kompakte gåbyen, der innbyggerne kommer nærmere hverandre, og har gangavstand både til kollektivtilbud og daglige gjøremål.

Viser muligheter på Torget – Bryggen

Se de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget Bryggen.

Bli med når Bergen får Attraktiv by prisen

Alle er velkomne når Bergen får Attraktiv by-prisen onsdag 12.juni klokken 10.00 på Fløttmannsplassen.

Hva kan du bygge uten å søke?

Planlegger du ny sykkelbod, levegg, et drivhus eller andre småprosjekter. Her er tips til hvor du finner svar på om du trenger byggetillatelse.

Stiller ut forslag til plan- og designkonkurransen for Torget–Bryggen

Fredag 24. mai åpner utstillingen i Sentralbadet som viser de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget – Bryggen.

Inviterte til innspillsmøter om byutviklingsstrategier

25. og 26. april gjennomførte byutviklingsbyråden innspillsmøter om Bergen kommunes Arkitekturstrategi, Kulturminnestrategi og Strategi for sjøfronten.

Offisiell åpning av Autogården

Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er flyttet sammen til Autogården, og mandag 8. april åpnet byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti offisielt det nye bygget.

Ønsker drahjelp fra bergenserne i arbeidet med gå- og sykkelstrategi

Bergen kommune får snart sin første gåstrategi. Samtidig skal kommunens sykkelstrategi revideres. Begge strategiforslagene skal leveres til politisk behandling før sommeren.

Stadig flere bergensere velger bort bilen

Andelen reiser med bil i Bergen fortsetter å gå ned. Samtidig velger stadig flere bergensere å reise miljøvennlig.

Anbefaler bybanedepot i fjell i Nordre Lyshovden

Depotet er planlagt som fjellanlegg, der del av et servicebygg vil ligge i dagen. Oppstillingsplasser og tilkomstsspor er planlagt i fjell.

Konkurransen for Torget-Bryggen er i gang

De fem finalistene som er valgt ut til å gå videre i plan- og designkonkurransen for byrommene Torget-Bryggen fikk omvisning i området 8. februar.

Bergenserne er positive til Miljøløftet

Av de som har hørt om Miljøløftet sier mer enn to av tre bergensere at de er positive, viser en fersk undersøkelse.

Planforslag for Nyborg næringsområde, åpent informasjonsmøte

Områdereguleringsplanen for Nyborg er på høring med frist 19. februar. I den forbindelse inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte 28. januar.

Åpnet Nonnekloppen gang- og sykkelbro

- Rød, lekker og smekker. Broen nærmer seg det skulpturelle, skrøt byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti da hun sammen med regionvegsjef Helge Eidsnes åpnet Nonnekloppen 14. desember.

Presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2018

Tema for årets byutviklingskonferanse var DEN VÅTE BYEN, og her finner du presentasjonene og en film som oppsummerer dagen.

Fagetaten har levert KPA2018

Plan- og bygningsetaten har levert forslag til kommuneplanens arealdel for 2018-2030, KPA2018.

Har du spørsmål rundt bybanedepot i Løvstakken?

Som en oppfølging av at Bybanens endestopp i Fyllingsdalen blir ved Oasen og ikke på Spelhaugen, er det lagt frem planforslag for depot i fjellet ved Nordre Lyshovden. Tirsdag og onsdag har vi åpne kontordager dersom du har spørsmål.

Åpent informasjonsmøte om gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane. Tirsdag 4. desember er det åpent informasjonsmøte om planarbeidet klokken 18.00.

Har inngått kontrakt med konsulent for Bybanen til Åsane

Bergen kommune har signert kontrakt med konsulent for reguleringsarbeidet som skal i gang for Bybanen til Åsane.

Gjenåpnet Kong Oscars gate

Etter to år med anleggsarbeid står Kong Oscars gate nå ferdig opprustet i all sin prakt. Den nyopprustede gaten ble behørig markert 20.oktober.

Legger to alternativer til plan for Nyborg næringsområde på høring

Byrådet har vedtatt å legge på høring offentlig områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde med to alternativer som er tilpasset to ulike traséer for bybanen.

Anbefaler plan for Gamle Betanien

Byrådet anbefaler plan for omregulering fra kontor til bolig i Gamle Betanien i Kalfarveien. Villa Balconen foreslås regulert til rekkehusleiligheter og det foreslås et nybygg.

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen?

Mandag 8. oktober er siste frist for å sende oss DIN kandidat til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2018.

Åpent informasjonsmøte om Kristiansholm

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden er på høring, og onsdag 24. oktober blir det åpent informasjonsmøte klokken 19.

Vann i byutviklingen

Tema for Byutviklingskonferansen 2018 er VANN.

Åpent informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen

Tirsdag 16. oktober kl 18 inviterer Bybanen utbygging og Bergen kommune til informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen/Årstadgeilen.

Heier på alle som går

Gange er en av de viktigste transportformene vi har. Denne uken har vi vært ute og sprayet heiarop på fortauene sentrum - nettopp for å løfte frem de gående.

Kommunens beredskap ved dårlig vær og mye nedbør

Dårlig vær med mye regn og vind kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Åpent informasjonsmøte om strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med et strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel. I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte 25. september.

Broen på Nygårdstangen skal hete Nonnekloppen

Byrådet vedtok 20. september at den nye gang- og sykkelbroen mellom ADO Arena og Brannstasjonen skal hete Nonnekloppen.

Europeisk mobilitetsuke i Bergen

Mandag 16. september åpnet Miljøløftet den europeiske mobilitetsuken med små overraskelser til forbipasserende. Målet var å synliggjøre fordelene med å reise miljøvennlig.

Skal du leie og lurer på om boligen er godkjent?

Et nytt semester er i gang, og mange studenter er på flyttefot. Her får du oversikt over noe av det du bør sjekke når du skal flytte inn i ny bolig.

Har du spørsmål om Bybanen til Åsane?

Den vedtatte oppstartssaken for bybane og sykkel mellom sentrum og Åsane er på høring, med høringsfrist 3. juli. Bergen kommune inviterer i den forbindelse til to åpne kontordager i Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Grønt lys for sykkeltrase til Sandviken

Bystyret slutter seg til forslag om ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

Ber om innspill til plan for fornying av område i Sandviken

Byrådet sender planforslag for området Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden ut på høring.

Åpne informasjonsmøter om Bybanen til Åsane

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter i forbindelse med at arbeidet med reguleringsplanene for bybane- og sykkeltrasé mellom sentrum og Åsane starter. Høringsfristen er 3. juli.

Temadag om reglene for enkle byggesaker 26. april

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent informasjonsmøte om hvordan du går frem dersom du skal sende søknad i enkle byggesaker.

Rekordmange innspill til arealdelen

Kommuneplanens arealdel (KPA) har vært på høring. Engasjementet har vært stort i høringsperioden, og det er kommet inn over 600 innspill. Her finner du oversikt over alle innspillene.

Nå blir det lettere å komme seg til Bybanen

Fredag åpnet byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti snarveien som skal gjøre det enklere å ta seg til bybanestoppet på Skjold.

Grønt lys for videreutvikling av Sletten og Slettebakken

Bystyret har vedtatt oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken.

Kartfortellingen kåret til årets beste kart

Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten ble kåret til vinner av «Årets kart» under den årlige, nasjonale GeoTek-konferansen.

Har valgt trasé for Bybanen gjennom Sandviken

Bystyret har vedtatt bybanetrasé gjennom Sandviken.

Vil vurdere andre alternativer for Bybanen i Sandviken

Bystyret utsetter saken om trasevalg for Bybanen i Sandviken og ber om en vurdering av alternativ med forlenget Fløyfjellstunnel.

Åpne møter i bydelene om planen som former Bergen

I forbindelse med høringen av forslag til kommuneplanens arealdel KPA 2016, holdes det åpne informasjonsmøter i bydelene i november og desember.

Se presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2017

Hva mener vi egentlig når vi snakker om kvalitet i byutviklingen? Se presentasjonene fra Byutviklingskonferansen 2017.

Endelig vedtak for plan for Nygårdstangen

Bystyret har nå vedtatt planen for å utvikle Nygårdstangen til en attraktiv utvidelse av bykjernen.

Vil utvikle Nygårdstangen

Byrådet legger frem plan for å utvikle Nygårdstangen.

Endring i plan- og bygningsloven fra 1. juli

Med bakgrunn i regjeringens arbeid med "En enklere hverdag for folk flest", blir det endringer i plan- og bygningsloven fra 1. juli.

Endelig vedtak for Bybanen til Fyllingsdalen

Bystyret har vedtatt planene for samtlige delstrekninger til Bybanen til Fyllingsdalen.

Anbefaler planer for Bybanen

Byrådet er tilfreds med planene for Bybanen til Fyllingsdalen, og anbefaler at bystyret vedtar alle delstrekningene og plan for endeholdeplass.

Kommuneplanens arealdels nye forslag

Plan- og bygningsetaten har levert sitt forslag til ny KPA.

Fremtidens Sletten og Slettebakken

Plan- og bygningsetaten har laget en mulighetsstudie for Sletten og Slettebakken. Hensikten er å utforske muligheter for ny byutvikling i området.

Anbefaler trasévalg til Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten har levert revidert planforslag for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen.

Bybanen sentrum-Fyllingsdalen, åpent informasjonsmøte

Tirsdag 9. mai inviterer Plan- og bygningsetaten og Bybanen utbygging til åpent informasjonsmøte angående delstrekning 1 Nonneseter-Kronstad og utfylling av steinmasser i Store Lungegårdsvannet.

Hvordan går du frem i enkle byggesaker?

Torsdag 16. mars inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte om hvordan du går frem dersom du skal sende søknad i enkle byggesaker.

Nytt høydesystem i Bergen kommune

Fra 1. mars 2017 går Bergen kommune over til nytt høydegrunnlag, NN2000. Det betyr at alle høydeverdier i Bergen vil minke med mellom 7 og 12 centimeter.

Legger nye føringer for parkering Bergen

Bystyret har behandlet en prinsippsak om parkering. Vedtaket legger føringer for utforming av kommuneplanens arealdel.

Plan for Bybanen til Fyllingsdalen på høring

Byrådet har vedtatt å legge et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen på høring.

Se innlegg fra Byutviklingskonferansen 2016

Tema for Byutviklingskonferansen i Grieghallen var "Den kompakte og aktive byen", og i år var det rekordstor deltagelse med 450 påmeldte.

Din side er blitt Min side

Min side er nå blitt et sted der ikke bare innbyggerne, men også bedrifter og organisasjoner kan få tilgang til sine egne saker.