Gå tilbake til:
Du er her:

Åpne informasjonsmøter om Bybanen til Åsane

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter i forbindelse med at arbeidet med reguleringsplanene for bybane- og sykkeltrasé mellom sentrum og Åsane starter. Høringsfristen er 3. juli.

Byrådet har vedtatt oppstart av offentlig reguleringsplan for Bybanen og sykkel på strekningen Kaigaten-Vågsbotn. Planarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane, forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane settes nå i gang.

Informasjonsmøter

Plan- og bygningsetaten inviterer til fire åpne informasjonsmøter om planarbeidet. Møtene er gratis og åpne for alle, og krever ingen påmelding. De to første møtene er gjennomført i sentrum og Åsane. På de to siste møtene stiller også representant fra Statens vegvesen for å informere om delstrekning Fløyfjellstunnelen. Tid og sted:

  • Bybanen delstrekning 2 (Sandviken), Fløyfjellstunnelen og hovedsykkelrute Bradbenken-Munkebotstunnelen: Mandag 11. juni kl. 19.00-20.30, på Norges Handelshøyskole, Auditorium Max.
  • Bybanen delstrekning 3 (Eidsvåg) og Fløyfjellstunnelen: Tirsdag 12. juni kl. 19.00-20.30, på Norges Handelshøyskole, Auditorium Max.

Kart og egen temaside

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er ca. 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er ca 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km. I reguleringsplanarbeidet som nå starter, vil traséer og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert. Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner.

Kunngjøringstekst med mer informasjon, kart og dokumenter finner du her

Se også egen temaside for Bybanen til Åsane på Miljøløftets nettside

Åpne kontordager

Merknadsfrist for oppstartssaken er 3. juli 2018. I tillegg til informasjonsmøtene i høringsperioden, vil vi ha to åpne kontordager i Innbyggerservice i juni, Kaigaten 4. Plan- og bygningsetatens bybaneteam og representant fra Statens vegvesen vil da være til stede og svare på spørsmål knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Åpne kontordager er på følgende tidspunkt:

Tirsdag 19. juni kl. 09.00 -13.00

Torsdag 21. juni, kl 13.00 -18.00