Gå tilbake til:
Du er her:

Har du spørsmål om Bybanen til Åsane?

Den vedtatte oppstartssaken for bybane og sykkel mellom sentrum og Åsane er på høring, med høringsfrist 3. juli. Bergen kommune inviterer i den forbindelse til to åpne kontordager i Innbyggerservice, Kaigaten 4.

På de åpne kontordagene vil representanter fra avdeling for Bybanen og Miljøløftet i Plan- og bygningsetaten og Statens vegvesen være til stede for å svare på spørsmål knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Disse har ansvar for planarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane, forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane.

De åpne kontordagene er på følgende tidspunkt:

  • Tirsdag 19. juni klokken 09.00 -13.00
  • Torsdag 21. juni klokken 13.00 -18.00

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er cirka 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er cirka 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er cirka 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir cirka 5,3 km.

I reguleringsplanarbeidet som nå starter, vil traséer og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert. Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner.

Kunngjøring, kart og dokumenter knyttet til oppstartssaken finner du her: Kunngjøringer

Mer informasjon om prosjektet, fremdrift og hvor vi er i planprosessen finner du på Miljøløftets nettside: Miljøløftet