Gå tilbake til:
Du er her:

Åpent informasjonsmøte om strategisk planprogram for Birkeland

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med et strategisk planprogram for Birkeland i Ytrebygda bydel. I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte 25. september.

Informasjonsmøtet er åpent for alle, og krever ingen påmelding.

Tid: Tirsdag 25. september klokken 18.00-19.30

Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4

På møtet vil vi orientere om det strategiske planprogrammet, veien videre i prosessen og mulighetsstudien som er gjennomført for området.

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland ble vedtatt i bystyret september 2017. Birkeland er angitt som et område der det skal tilrettelegges for sentrumsutvikling og nye boliger.

Fagetatens forslag til strategisk planprogram skal foreligge ved årsskiftet 2018-2019. Deretter skal det behandles i byrådet og legges ut på offentlig ettersyn. Når planprogrammet er politisk behandlet, vil det gi rammer for områdets videre utvikling.

For mer informasjon om det strategiske planprogrammet, se egen temaside