Gå tilbake til:
Du er her:

Åpent informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen

Tirsdag 16. oktober kl 18 inviterer Bybanen utbygging og Bergen kommune til informasjonsmøte om sikring av skråning ved Fløen/Årstadgeilen.

Som en del av sin detaljprosjektering for Bybanen mellom sentrum og Fyllingsdalen har Bybanen utbygging gjennomført geotekniske undersøkelser av grunnforholdene og rasfaren i skråning ved Fløen/Årstadgeilen.

Undersøkelsene viser at skråningen bak Fløenbakken 50 og 52 ikke har tilstrekkelig stabilitet slik den er i dag, og det kan ikke utelukkes ras i skråningen. Rasfaren er ikke vurdert å ha umiddelbar fare for liv og helse. Manglende stabilitet medfører at skråningen må sikres uavhengig av bybaneprosjektet.

For å oppnå tilstrekkelig stabilitet vil Bybanen utbygging sikre skråningen.

I samarbeid med Bergen kommune inviterer Bybanen utbygging til åpent informasjonsmøte om sikringsarbeidet

Tirsdag 16. oktober klokken 18.00-19.30

Innbyggerservice, Kaigaten 4

Naboer i området er informert med brev, se vedlegg.