Gå tilbake til:
Du er her:

Åpent informasjonsmøte om Kristiansholm

Områdereguleringsplan for Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden er på høring, og onsdag 24. oktober blir det åpent informasjonsmøte klokken 19.

Hovedintensjonen med planarbeidet er å forsterke et lokalt sentrum i Sandviken med utgangspunkt i Sandvikstorget, avklare bruk av Kristiansholm og sikre allmennheten god tilgang til områdene ved sjøen. Kristiansholm foreslås omgjort til friområde med muligheter for allsidige kulturaktiviteter i mindre utbyggingssoner. Ny badevik opprettes og gjestehavn inkluderes på holmens nordøstre del.

Planforslaget gir plass for 350 nye boliger og 800 arbeidsplasser.

Høringsfrist 30. oktober

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, og høringsfristen er 30. oktober. Kunngjøring med dokumenter ligger her

Dersom du ønsker mer informasjon om planforslaget og hvordan man kan gi innspill, inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte

Tid: Onsdag 24. oktober klokken 19.00-20.30

Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4

Se også egen temaside for områdereguleringsplanen