Gå tilbake til:
Du er her:

Har inngått kontrakt med konsulent for Bybanen til Åsane

Bergen kommune har signert kontrakt med konsulent for reguleringsarbeidet som skal i gang for Bybanen til Åsane.

I tillegg til bybane skal det reguleres en sammenhengende sykkeltrasé på strekningen, og forlengelse av Fløyfjellstunnelen.

Norconsult AS fikk kontraktstilbud fra Bergen kommune 2. november, og etter ferdig karenstid kunne avtalen signeres.

- Et viktig steg videre

Det har vært forhandlinger med tre konsulentgrupper om oppdraget, og Norconsult AS, i samarbeid med Asplan Viak AS m.fl., scoret best på alle de tre tildelingskriteriene som var satt i konkurransen.

- Nå er vi kommet et viktig steg videre i arbeidet med Bybanen til Åsane, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes.

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet, som er et samarbeid mellom staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Planforslag klart i 2022

Traséen for Bybanen fra sentrum til Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016, og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018.

Planarbeidet er delt inn i seks delstrekninger, med delstrekningsledere fra Bergen kommune og Statens vegvesen.

Arbeidet med reguleringsplan og teknisk forprosjekt skal pågå i tidsrommet 2019-2022. Deretter legges planforslaget frem til offentlig ettersyn og politisk behandling. Planlagt byggestart er i 2024, med ferdigstillelse i 2031.

Les mer om Bybanen til Åsane på Miljøløftet.no