Gå tilbake til:
Du er her:

Har du spørsmål rundt bybanedepot i Løvstakken?

Som en oppfølging av at Bybanens endestopp i Fyllingsdalen blir ved Oasen og ikke på Spelhaugen, er det lagt frem planforslag for depot i fjellet ved Nordre Lyshovden. Tirsdag og onsdag har vi åpne kontordager dersom du har spørsmål.

Depotet med oppstillingsplasser og tilkomstsspor for Bybanen er planlagt i fjell. En mindre del av det tilhørende servicebygget ligger på bakkenivå med fasade mot Dag Hammarskjølds vei. Bybanevognene vil ha adkomst til depotet fra bybanetunnelen gjennom Løvstakken.

Frist for innspill er 15. januar

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn med innspillsfrist 15. januar 2019. Saksdokumentene finner du på kommunens kunngjøringssideog Plan- og bygningsetatens kundesenter i Allehelgens gate 5.

Åpne kontordager

Dersom du har spørsmål angående planforslaget, inviterer Plan- og bygningsetaten til åpne kontordager

Tirsdag 4. desember klokken 10.00-12.30, Innbyggerservice i Kaigaten 4

Onsdag 5. desember klokken 15.00-18.00, Oasen, 2 etasje