Gå tilbake til:
Du er her:

Åpent informasjonsmøte om gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane. Tirsdag 4. desember er det åpent informasjonsmøte om planarbeidet klokken 18.00.

Målet med planen er å etablere et trafikksikkert og attraktivt tilbud for fotgjengere og syklister. Kjørevegen skal også reguleres og utbedres på stekningen. Planarbeidet tar for seg Salhusvegen mellom Ulsetstemma i øst og kryss ved Slettestølsvegen i vest. Prosjektet er en forlengelse av ferdigstilt sykkelvei med fortau på Salhusveien mellom Åsamyrane og Ulsetstemma.

Ønsker innspill

Planarbeidet ble vedtatt igangsatt av kommunaldirektøren 5. november 2018. Det er nå åpnet for å komme med innspill til planarbeidet. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet i oppstartfasen er satt til 12. desember 2018.

Innspill kan sendes inn via kommunens kunngjøringsside

Åpent informasjonsmøte

Tirsdag 4. desember blir det åpent informasjonsmøte om prosjektet klokken 18.00 på Mjølkeråen skole.

Se også egen prosjektside på Statens vegvesens nettsider