Gå tilbake til:
Du er her:

Planforslag for Nyborg næringsområde, åpent informasjonsmøte

Områdereguleringsplanen for Nyborg er på høring med frist 19. februar. I den forbindelse inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte 28. januar.

Oktober 2018 vedtok byrådet at planforslaget med to alternative planutkast skal legges ut til offentlig ettersyn. Hovedmålsettingen med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting langs eksisterende og planlagt kollektivåre, og i tillegg bidra til å gi Nyborg en egen og positiv identitet.

Fristen for å gi innspill til forslaget er 19. februar. Dersom du ønsker nærmere orientering om planforslaget, blir det åpent informasjonsmøte

Mandag 28. januar klokken 18.00-20.00

Sted: Tertnes videregående skole

Her finner du lenke til kunngjøringen med tilhørende dokumenter

Planen har også egen temaside