Gå tilbake til:
Du er her:

Bergenserne er positive til Miljøløftet

Av de som har hørt om Miljøløftet sier mer enn to av tre bergensere at de er positive, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen fra Sentio Research er utført for Miljøløftet, og ble gjennomført i desember 2018.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen i Bergen og den nye bompengepakken. Dette er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten. De neste 20 årene skal vi bygge bybane, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater.

Mer enn to av tre bergensere positive til Bybanen

Bergenserne er også positive til Miljøløftets største prosjekt, Bybanen. Mer enn to av tre bergensere (72 %) rapporterer om svært eller ganske positive holdninger til Bybanen.

Her kan du se resultatene fra spørreundersøkelsen:

miljøløftet.no