Gå tilbake til:
Du er her:

Hva kan du bygge uten å søke?

Planlegger du ny sykkelbod, levegg, et drivhus eller andre småprosjekter. Her er tips til hvor du finner svar på om du trenger byggetillatelse.

Du kan gjennomføre en rekke små tiltak uten å søke om byggetillatelse. Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2 og ikke høyere enn 4 m trenger man i utgangspunktet ikke å søke for. Det samme gjelder tilbygg med areal som er mindre enn 15 m2, dersom de ikke er til beboelse. Man kan blant annet også sette opp en levegg eller støttemur inntil en viss størrelse, men sjekk alltid at du følger regelverket i forhold til nabogrenser og arealplaner.

I deler av Bergen er det noen arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i forskriftene, og det er viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Husk at det alltid er den som bygger som har ansvar for at det som bygges ikke er i strid med reglene.

15 minutter gratis veiledning

Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen din, kan du få 15 minutter gratis (muntlig) veiledning i Plan- og bygningsetatens kundesenter før du eventuelt søker. Vi oppfordrer deg til å bestille time i forkant, enten via telefon 55 566310 eller epost postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Da er våre veiledere best mulig forberedt før møtet.

Nytt kundesenter

Det nye kundesenteret vårt ligger i Autogården i Johannes Bruns gate 12, i nærheten av Nygård bybanestopp. Åpningstid alle hverdager klokken 08.00-15.00.

Våre kundeveiledere tilbyr generell veiledning i forbindelse med byggesaksspørsmål. På veiledningstimen vurderer vi ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger, men gir råd om hvordan du skal gå frem i en sak, hvilke krav det er til dokumentasjon og hvor du kan innhente nødvendig informasjon. Vi gir også råd om prosess, ansvar og andre tema som må avklares for å komme i gang.

Dersom byggeplanene dine krever at du må bruke profesjonell søker, anbefaler vi forhåndskonferanse med våre saksbehandlere. Dette er en gebyrbelagt tjeneste.

Du kan også sende en forespørsel til Plan- og bygningsetaten om planlagte byggearbeider er søknadspliktige. Dersom du ønsker en skriftlig tilbakemelding eller vurdering på om tiltaket er søknadspliktig, er dette gebyrbelagt.

Digitale veiledere

Du finner direkte lenker til ulike digitale veiledere, priser på gebyrer og annen nyttig informasjon i vår veileder "Bygge uten byggesøknad".

Du kan også gå direkte til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og finne veiledere der.