Gå tilbake til:
Du er her:

Grunnundersøkelser langs bybanetraséen til Åsane

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane, er Bergen kommune i gang med første runde av grunnundersøkelser langs strekningen. Disse skal gjennomføres i løpet av høsten.

Vi jobber nå med skisseløsninger for bybane og sykkel langs hele strekningen mellom sentrum og Åsane. I Eidsvåg og delvis i Sandviken er det i tillegg omfattende veg- og kryssløsninger som skal planlegges. Som en del av dette arbeidet er det viktig å kartlegge grunnforholdene langs hele strekningen. Samtidig blir traséen sjekket for mulig forurensing i grunnen. Senere kan det bli mer detaljerte undersøkelser i aktuelle områder.

På strekningen Eidsvåg-Vågsbotn er arbeidet i gang. Det blir også gjennomført grunnboringer i området Sandviken/Fjellsiden mellom Sverresborg og Nordre del av Amalie Skrams vei og Sudmanns vei.

Det gjennomføres også grunnundersøkelser flere steder i sentrum. Se egen sak her. Grunneiere i de aktuelle områdene blir varslet med brev.

Hva gjøres?

Grunnundersøkelsene kartlegger dybde til fjell, type løsmasser m.m. I tillegg blir det gjennomført miljøundersøkelser der løsmassene analyseres for å finne ut om det er forurensning i grunnen.

Det er konsulentene for reguleringsarbeidet, Norconsult og Asplan Viak, som gjennomfører undersøkelsene for Bergen kommune.

For mer informasjon om Bybanen til Åsane, se Miljøløftet.no

For informasjon om parkeringsrestriksjoner i Sandviken i forbindelse med grunnundersøkelsene der, se Bymiljøetaten.no

Her finner du film som viser hvor den vedtatte traseen mellom Kaigaten og Vågsbotn går.