Gå tilbake til:
Du er her:

Se kartfortelling som viser strategiforslag for sjøfronten

Strategiforslaget for sjøfronten i Bergen sentrale deler har vært til politisk behandling, og legges snart ut på offentlig høring. Plan- og bygningsetaten har laget en kartfortelling som enkelt viser hovedtrekkene i strategien.

I kartfortellingen kan du blant annet sveipe og se utviklingen langs sjøfronten i Bergen fra 1829 til 2019. Du kan også se hvor den foreslåtte promenaden strekker seg.

Se kartfortellingen her

Strategiområdet strekker seg fra Breiviken i nord via Sandviken, Vågen, Nordnes, Dokken, Møhlenpris, Store Lungegårdsvann, Damsgård og Puddefjorden og ut til Laksevåg i nordvest.

Tilgjengelig sjøfront

En sammenhengende sjøpromenade skal bidra til å redusere barrierer mellom by og sjø. En tilgjengelig sjøfront betyr at det skal være mulig å komme til, bevege seg langs og oppholde seg ved vannet.

Strategien er ikke juridisk bindende, men skal være en del av et faglig og strategisk grunnlag for videre planlegging. Den skal bidra til å skape forutsigbarhet for hva kommunen ønsker å oppnå i sjøfrontområdet.

Høring blir kunngjort

I byrådsmøte 8. august ble det vedtatt at strategien skal legges ut på offentlig høring. Når den legges ut på høring, vil dette bli kunngjort på nett og i Kommunetorget. Høringen avgrenses til tema om mål, situasjons- og problembeskrivelse og overordnet prinsipp for utvikling av sjøfronten. Byrådens kommentarer til saken vil også bli en del av høringsmaterialet.

Se også egen temaside for sjøfrontstrategien