Gå tilbake til:
Du er her:

Siste sjanse for å se vinneren av designkonkurransen for Torget-Bryggen

Gikk du glipp av utstillingen for plan- og designkonkurransen for Torget og Bryggen i sommer? Frem til 16. oktober har du sjansen til å se vinnerutkastet i Innbyggerservice i Kaigaten.

Utstillingen blir hengende fra 30. september til 16. oktober. Plan- og designkonkurransen for Torget og Bryggen ble utlyst i forbindelse med det pågående reguleringsplanarbeidet for Bybanen mellom sentrum og Åsane.

Av de fem forslagene som kom til finalen, var det "Mot Vågen" som vant, og vinneren ble kåret 5. juli. Det er levert av Asplan Viak AS sammen med Rodeo arkitekter, Sanden + Hodnekvam arkitekter, Zenlsk og studio Holmedal. Vinneren har fått et rådgivningsoppdrag i reguleringsplanarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane på delstrekning 1 i sentrum, og samarbeidet med fagetatene i Bergen kommune er i gang.

Viser områdets muligheter

Konkurransens overordnede mål var å vise områdets muligheter og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

- Målet med designkonkurransen er økt tilgjengelighet for de som oppholder seg og ferdes på Bryggen og Torget, og økt attraktivitet til bymiljøet, sa byutviklingsbyråd Rune Bakervik da vinneren ble kåret i sommer.

Innbyggerne har ønsket å kunne se skissene fra vinnerutkastet i større format enn på nett, og nå har dere altså sjansen i de to nærmeste ukene.

Juryens begrunnelse og mer informasjon om plan- og designkonkurransen finner du her.

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet, mer informasjon på Miljøløftets nettside.