Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen fikk nytt kommunenummer 1. januar

Er du i gang med å endre eiendommen din? Som en følge av kommunereformen og regionreformen får de fleste kommuner i Norge nytt nummer fra årsskiftet.

Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom eller representerer en grunneier/framtidig grunneier.

Kartverket trenger tid

Bergen sitt nye kommunenummer blir 4601, og innen årsskiftet må blant annet matrikkelen (eiendomsregisteret) og grunnboken oppdateres med det nye kommunenummeret. Kartverket trenger litt tid på oppdateringen, og matrikkelen stenges for oppdatering i alle kommuner fra 13. desember 2019 til utløpet av 1. januar 2020.

Dette innebærer at det i denne perioden eksempelvis ikke kan opprettes, endres eller slettes matrikkelenheter. Det kan heller ikke opprettes eller endres adresser eller føres bygningsinformasjon eller opplysninger om konsesjon i systemet.

Hvem blir berørt?

Du kan bli berørt dersom:

 • du eier en eiendom og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • du skal selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • du skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
 • du skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
 • du skal tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok

Konsekvenser for eiendomsregisteret

Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Denne stenges totalt 9 virkedager fra 13. desember til 1. januar. Dette skjer ved stenging:

 • Det blir ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i Bergen kommune i den perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr blant annet at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • I frysperioden blir det ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
 • Det blir ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret. Unntaket er om man leverer egenerklæring om konsesjonsfrihet, denne kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne, sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Konsekvenser for grunnbok

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Den stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 til 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag. Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.

Kartverkets innsynstjeneste vil være tilgjengelig gjennom hele perioden, selv om registreringen er stengt.

Les mer om kommune‐ og regionreformene på https://www.kartverket.no/kommunereform/