Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt og mer brukervennlig planregister i Bergen kommune

Fra og med 6. november har Bergen kommune et nytt innsynsverktøy for planregisteret. Løsningen gir bedre og mer informasjon om hver enkelt arealplan, og den er også mer brukervennlig på mobil og andre flater.

- Vi har jobbet lenge med å få på plass dette nye innsynsverktøyet, og vi er veldig fornøyd med at vi har fått et moderne planregister som fungerer på alle digitale plattformer, sier Jan Erik Førde, avdelingsleder for Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten.

Det nye planregisteret erstatter den tidligere løsningen «braplan».

Her finner du det nye planregisteret

Hva er et digitalt planregister?

Planregisteret er et system for å holde orden på gjeldende arealplaner, planforslag og lignende. Det skal bidra til at innbyggere og utbyggere enkelt kan få innsyn i gjeldende planer. Planregisteret har også stor nytteverdi for kommunens egen forvaltning. Planregisteret gir en samlet oversikt over tillatt bruk og vern av arealene i kommunen etter plan- og bygningsloven, i tillegg til planforslag som er under behandling.

Veileder

Den nye løsningen i Bergen kommune skal være enkel i bruk og mest mulig intuitiv. Det er likevel laget en liten veileder, den finner du her.

Har du spørsmål rundt den nye løsningen, kan du henvende deg til Plan- og bygningsetatens kundesenter.