Gå tilbake til:
Du er her:

Grunnundersøkelser i sentrum i forbindelse med Bybanen til Åsane

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Bybanen til Åsane, er Bergen kommune i gang med første runde av grunnundersøkelser langs strekningen. Tirsdag 12. november starter grunnundersøkelsene i sentrum.

Vi jobber nå med skisseløsninger for bybane og sykkel for strekningen mellom Kaigaten og Vågsbotn. Som en del av dette arbeidet er det viktig å kartlegge grunnforholdene langs hele strekningen, og samtidig blir traséen sjekket for mulig forurensing i grunnen. I sentrum tas spesielle forhåndsregler knyttet til vernet bygrunn, og undersøkelsene er godkjent av Riksantikvaren.

Hvor i sentrum undersøker vi grunnen?

- Det er viktig å innhente kunnskap om grunnen langs traséen for det videre arbeidet vårt, sier prosjektleder for Bybanen i Plan- og bygningsetaten, Solveig Mathiesen.

I tillegg til å kartlegge grunnforholdene langs den vedtatte traséen, blir traséen sjekket for mulig forurensing i grunnen.

Grunnundersøkelsene som nå skal gjøres i sentrum, skjer på Koengen, i Sandbrogaten, på Bradbenken, på Bryggen og i Småstrandgaten. Arbeidet starter 12. november.

Samtidig utfører vi kulturminneundersøkelser gjennom kulturlagsprøver. Riksantikvaren har krevet at vi sikrer oss denne kunnskapen i reguleringsplanarbeidet.

Resultatene fra undersøkelsene brukes som grunnlag i skisserapporten, som skal være klar til våren.

Kartlegger fjellkvaliteten

Grunnundersøkelser gjøres på ulike måter. I tillegg til å kartlegge type masser og dybde til fjell, kartlegges fjellkvaliteten på ulike steder. Det tas også grunnvannsprøver og ulike miljøprøver.

Bergen kommune er også i gang med grunnundersøkelser mellom Sandviken og Vågsbotn langs den vedtatte traséen til Åsane. Grunneiere i de aktuelle områdene som blir direkte berørt, er varslet med brev.

Mer informasjon om reguleringsplanarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane finner du her:

Miljøløftet