Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Organisasjonskart

Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og har cirka 220 ansatte som jobber med arealforvaltning innen plan, bygg og oppmåling.

Kundesenteret

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate 12 er åpent alle hverdager fra klokken 08.00 til 15.00. Vi tar også imot henvendelser på telefon 55 56 63 10.

Bybanen og Miljøløftet

Avdelingen for Bybanen og Miljøløftet har som hovedansvar å planlegge den videre utviklingen av bybanenettet i Bergen, med byggetrinn 5 til Åsane.

Kommuneplanavdelingen

Kommuneplanavdelingen har ansvar for å utarbeide overordnete arealplaner og strategiplaner, samt temautredninger knyttet til disse.

Byplanavdelingen

Vi utreder og fremmer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering som kommunen selv er initiativtaker til. Vi har også ansvar for saksbehandling av private reguleringsforslag.

Byggesaksavdelingen

Byggesaksavdelingen har ansvar for å behandle alle innsendte byggesøknader i samsvar med lover, forskrifter og vedtatte planer.

Kart- og oppmålingsavdelingen

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvar for oppgaver knyttet til eiendomsdannelse, fradelingssaker, oppmålingsforretninger og seksjoneringssaker.

Juss- og tilsynsavdelingen

Avdelingen har ansvar for saksbehandling av klagesaker innenfor Plan- og bygningsetatens tjenesteområder. Avdelingen behandler også tilsynssaker med ansvarlige foretak i byggesaker og oppfølging av ulovlige tiltak.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvar for regnskap og budsjett, herunder gebyrregulativ, internkontroll, innkjøp, rekvisisjoner, fakturering, analyse og rapportering til overordnet nivå av drifts- og balanse, investering og finansdata.

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for at det blir gitt god og lett tilgjengelig informasjon om etatens arbeid, tjenester og pågående planer.